ProRail wenst een geluidwerende maatregelen in Dorst (gemeente Oosterhout) te realiseren met een totale lengte van circa 500 meter. De aanbesteding is een UAV-gc overeenkomst voor (detail)ontwerp en het realiseren van de geluidsschermen. Met de betrokken stakeholder zijn door prorail vanwege uitstraling en/of inpassing in de omgeving bindende afspraken gemaakt over de materialisatie en uitvoering van de schermen, namelijk houten schermen/panelen. Het gaat hier om een openbare aanbesteding waarbij Schreuder Bouwen langs water & wegen BV als gunstigste is gekozen. De veiligheidsladder niveau 4 die Schreuder heeft behaald maakt deel uit van de gunningscriteria.

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  Prorail

  Provincie
  Noord-Brabant

  Aanvang project
  Januari 2023

  Oplevering project
  December 2023

  Toegepaste expertises
  Geluidsschermen

  Contact
  info@schreuder-bouwenlangswaterenwegen.nl

  Locatie