CO2 Bewust

Dit betekent bewust omgaan met het gebruik van energiebronnen.

NiJoJa B.V., in verband met de vindbaarheid op SKAO, handelend onder de naam Remmits Beheer, besteedt als bedrijf in de grond-, weg-, en waterbouw aandacht voor het milieu. Door middel van de deelname aan de CO2 prestatieladder kunnen wij naast het milieubewustzijn ook een winsituatie voor ons eigen bedrijf creëren. Wij kunnen door de deelname aantonen dat wij als Remmits Beheer bewust bezig zijn met het verminderen van onze CO2-uitstoot. Het verhoogt de kansen op opdrachten van ProRail, RWS en door de EMVI-criteria ook van de overheden als gemeenten. CO2-bewustwording is anno 2017 een belangrijk onderwerp en het is bekend dat hoe meer wij ons inspannen om de CO2 binnen ons bedrijf te reduceren des te groter de kans op gunning van een project.

Het doel is een jaarlijkse CO2 reductie van 2% van de totale (scope 1, 2 en 3) ton/CO2 FTE en van CO2 omzet t.o.v. het referentie jaar 2011.

Het communiceren over het KAM-beleid, CO2 reductiedoelstellingen en behaalde resultaten is daarom een belangrijk aandachtspunt.

  1. Inzicht:

Remmits Beheer beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 emissie-inventarisatie en heeft een Energie-managementprogramma opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd.

Remmits Beheer Energiemanagement

Inzicht in reductie en de wijze waarop is opgenomen in het GHG document

Inzicht in Reductie

  1. Reductie:

Remmits Beheer beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 emissie-inventarisatie die halfjaarlijks wordt opgevolgd.

Voortgangsrapportage 2017 jan 2018

Er dient voor Remmits Beheer een ketenanalyse te worden gemaakt en te worden becommentarieerd

Reductie Scope 3
Ketenanalyse GS Maatweg
Ketenanalyse Schreuder GS Maatweg Report DNV

  1. Transparantie:

Remmits Beheer communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

Communicatie plan

  1. Participatie:

Remmits Beheer  heeft een actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbaar deelname in werkgroepen.

Participatie Sector en keteninitiatieven

  1. Certificaat:

Het bijbehorende certificaat is hieronder terug te vinden:

Certificaat CO2