CO2 Bewust

Duurzaamheid en CO2-reductie

NiJoJa B.V., handelend onder de naam Remmits Beheer, heeft als vooruitstrevend bedrijf in de GWW-sector duurzaamheid hoog in het vaandel. Onze klanten stellen eisen aan onze milieubelasting, anderzijds adviseren wij onze klanten over de mogelijkheden van recycling, circulaire bouwstoffen en energiebesparing. Door steeds in gesprek te blijven met onze ketenpartners kunnen wij elkaar versterken in reductie van milieubelasting, waar onder CO2-emissie. Onze medewerkers en onderaannemers hebben hierin een belangrijke bijdrage.

Door steeds onze CO2-footprint in beeld te hebben en de ontwikkelingen in de markt nauwgezet te volgen, kunnen wij onszelf ambitieuze, maar realistische doelen stellen om de milieubelasting van onze werkzaamheden te reduceren.

Doelstelling scope 1:
Een CO2-reductie van 80% CO2 in 2030 ten opzichte van 2020 gerelateerd aan de omzet.

De kansen in vermindering van de CO2-uitstoot in scope 1 liggen met name op het front van inzet verdere elektrificatie en gebruik van schonere brandstoffen.

CO2-emissie van scope 2 op ‘0’ houden.

Deze doelstelling wordt behaald door het opwekken van zonne-energie en het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Sinds 2013 beschikt Remmits Beheer over het certificaat CO2-Prestatieladder trede 5 en sinds 2021 over het certificaat ISO 14001 Milieumanagementsystemen. Deze certificeringen ondersteunen Remmits Beheer in de duurzaamheidsgedachte.

Voor rapportages betreft de “Co2 Prestatieladder trede 5” klik HIER