Expertises

De activiteiten van Schreuder bouwen langs water en wegen BV beslaan een groot aantal specialistische gebieden, de zogenaamde Expertises. Om de verschillende expertises te kunnen kenmerken hebben wede onderstaande onderverdeling gemaakt. Voor elk project kunnen wij gebruik maken de interne kennis en ervaring binnen deze expertises. Bij complexe vraagstukken zal er een overlap van de  verschillende expertises ontstaan.

Graag delen wij onze kennis en ervaring met u als opdrachtgever vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot de overdracht van het opleverdossier van het project.

Geluidsschermen

Schreuder bouwen langs water en wegen BV heeft een ruime ervaring opgebouwd in het ontwerp en realisatie van Geluidsschermen in allerlei soorten, vormen en materialen. Wij kunnen deze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor uw project.

Bruggen en kademuren

Schreuder bouwen langs water en wegen BV concentreert zich binnen de civiele wereld ook op het realiseren van “bruggen en kademuren”. Bij realisatie van deze projecten kan gedacht worden aan bruggen van zowel beton, staal en hout, of een combinatie van deze materialen. Daarnaast heeft Schreuder ook de expertise in huis om kademuren te realiseren van zowel damwanden, beton en metselwerken.

Kortom alle werkzaamheden die langs, over en op het water plaatsvinden. Wij hebben expertise op het gebied van de realisatie van beweegbare bruggen en (drijvende) steigers. Ook hier kunnen wij voor u het gehele traject van ontwerp, berekening tot realisatie verzorgen.

Onderhoud en renovatie

Schreuder bouwen langs water en wegen BV heeft vanuit het verleden veel kennis opgedaan op het vlak van onderhoud & renovatie aan bruggen, kademuren, hekwerken en schouwpaden. Deze ervaring kunnen wij inzetten voor uw projecten.

Innovatie

Schreuder Bouwen langs water en wegen is continu op zoek naar nieuwe kansen en innovaties binnen onze expertises. Dit kan binnen onze eigen werkprocessen zijn, danwel dat wij samenwerkingsverbanden met organisaties en bedrijven zoeken op het gebied van innovatieve toepassingen in de markt.

In de huidige tijd wordt steeds meer gesproken over de toepassing van alternatieve energiebronnen, aangezien onze fossiele brandstoffen op beginnen te raken. Wij proberen ons steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving en met de wens om een schoner milieu achter te laten voor de generaties na ons. Dit doen wij niet alleen door te letten op onze CO2 uitstoot en het behalen van trede 5 op de CO2 prestatieladder, maar wij kunnen ook Geluidsschermen ontwerpen en realiseren waarin zonnepanelen zijn ingebouwd!